Sürdürülebilirlik Politikamız

Sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz ve bu yolculuğu yıldan yıla iyileştirmeye kararlıyız.

Güçlü etik ilkelerin öncülüğünde, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişimin en iyi uygulamalarıyla belirlenmiş ilkelere bağlı çalışıyoruz. Yönetim, uyum, sağlık ve güvenlik prosedürlerimiz modern, ilerici ve profesyonel bir karakter arz ediyor. Organizasyon yapımız, yolculuğumuz, iyi yönetişim politikalarımız ve net süreçlerimiz farklı sektörlerde zorlu ve iddialı projeler üstlenmemize olanak tanıyor.

• Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına ve geliştirilmesine olanak sağlıyoruz.

• Sürdürülebilirlik üzerindeki etkisinin farkında olan bir kurum kültürü geliştirmeyi amaçlıyoruz.

• Uluslararası platformlarda etkin girişimlerde bulunarak sürdürülebilirlik bilgimizi, deneyimimizi ve en iyi uygulamalarımızı tüm paydaşlarımıza ve ortaklarımıza aktarıyoruz.

• Tedarik zincirlerimizde sürdürülebilirliği sağlayan faaliyetlerde bulunuyoruz.

• Olumsuzlukları en aza indirmek için faaliyetlerimizin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini sürekli ölçümlüyor ve değerlendiriyoruz.

• Düzenli olarak uluslararası standartlarla uyumlu sürdürülebilirlik raporları yayımlıyoruz.

• Güçlü iş etiği sergileyen ve her düzeyde yolsuzlukla mücadele eden, şeffaf bir iş anlayışını benimsiyoruz.

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ve coğrafyalarda fırsat eşitliğinin ve toplumsal sağlığın gözetilmesini sağlıyoruz.

• Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için iş sağlığı ve güvenliğini iyileştiren uygulamalar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

• Yerel istihdama öncelik vererek yerel toplulukları desteklemek üzere toplumsal projeler geliştiriyor ve farklı kurumlarla işbirliği yapıyoruz.

• Çalışanlarımızın bağlılığını ve refahını yükseltiyoruz, çalışma ortamını daha verimli hale getirecek koşulları oluşturuyoruz.

• Her türlü ayrımcılığı önleyerek çalışanlarımıza ve yeni adaylara eşit haklar sağlıyoruz.